Teamlabs - linia

team building
Linia elements dla dużych zespołów
Linia EduLabs dla NGO i instytucji
Linia FunLabs narzędzia dla zespołów

Team Labs

​Warsztaty team building dla firm to główny nurt naszej działalności, zarówno w trakcie wyjazdów integracyjnych jak i dużych konferencji. Od lat ‘90 pracujemy dla biznesu prowadząc szkolenia i eventy. Wspieramy integrację, budowę i rozwój zespołów działających w ramach dużych organizacji biznesowych. 

Pracując metodą TeamLabs tworzymy warunki laboratoryjne pozwalające na ćwiczenie kompetencji, testowanie nowych rozwiązań i sprawdzanie ich bez ryzyka. 

Działamy w różnej skali – od kameralnych warsztatów do eventów angażujących jednocześnie wielkie grupy liczące kilkuset uczestników.

Realizujemy spotkania w realu i on-line. Z łatwością dopasowujemy się do okoliczności.

kontakt >
01 Integracja Zespołu
"Maszyna Einsteina"

Maszyna Einsteina

Maszyna Einsteina

INTEGRUJĄCA BUDOWA MECHANIZMU

Budowa maszyny to atrakcyjny scenariusz na spotaknie integracyjne. Wspólne działanie obrazuje jak ważne dla osiągnięcia celu jest zaangażowanie całego, nawet wielkiego zespołu i dobra koordynacja działań.

Uczestnicy zostają podzieleni na zespoły. Każdy, zgodnie z podanymi zasadami, projektuje i buduje fragment Maszyny Einsteina (czasem zwanej mechanizmem Goldberga) - urządzenia działającego na zasadzie reakcji łańcuchowej. Połączona w całość maszyna ma przenieść energię z punktu startowego do końcowego. Od jakości każdego z elementów budowanego urządzenia zależy sukces całego przedsięwzięcia. 

Maszyna Einsteina realizowana jest we wnętrzach.

Przebieg wydarzenia może zostać omówiony podczas sesji informacji zwrotnych.


Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tych lub innych scenariuszach,
daj znać - przygotujemy ofertę.

forma działania:
kreatywna integracja z pracą warsztatową, maszyna Goldberga, indoor
cele:
- integracja uczestników, pogłębienie nieformalnych relacji pomiędzy nimi,
- wzmocnienie orientacji na wspólny cel,
- pogłębienie świadomości współodpowiedzialności wszystkich pracowników za realizowanie celu,
- doświadczenie pozytywnych emocji, jakie wyzwalają się podczas współpracy w zespole
czas realizacji:
od 1, do 5 godzin
liczba uczestników:
od 12 do 2000 osób 


  Kontakt
02 Budowanie Zespołów Hybrydowych

Budowanie zespołów hybrydowych

Budowanie zespołów hybrydowych

WSPÓŁPRACA W ZESPOLE hybrydowYM

Im mniej czasu pracownicy spędzają razem w biurze, tym większe znaczenie przemyślanego budowania zespołu.

W naszej ofercie znajdziecie bogaty wybór scenariuszy integracyjnych, więc poniżej zebraliśmy propozycje warsztatów dla zespołów pracujących hybrydowo, które wzmocnią współpracę:

- Pomogą wypracować zasady, które ułatwią korzystanie z zalet pracy zdalnej i stacjonarnej,
- Ułatwią komunikację, którą dodatkowo zakłóca korzystanie z różnych form kontaktu on-line,
- Zbudują relacje w zespole - wzmocnią motywację i ułatwią rozwiązywanie konfliktów.

Zalecamy spotkanie w przyjemnym miejscu - w realu. On-line radzimy zostawić na codzienną komunikację :)

Przedstawiamy trzy przykładowe programy, które pomogą poukładać współpracę w zespole hybrydowym:

Instrukcja obsługi 
warsztat służy sformułowaniu i przedstawieniu przez wszystkich uczestników indywidualnych potrzeb i preferencji istotnych podczas działania w warunkach pracy hybrydowej.  
Uczestnicy odpowiadają na pytania trenera i na podstawie odpowiedzi tworzą rodzaj “instrukcji obsługi” własnej osoby - utrzymany w lekkiej konwencji przepis na to, jak powinni być traktowani przez współpracowników, by optymalizować współpracę.

Zespoły o zespołach 
to warsztat, który pozwala na lepsze wzajemne zrozumienie specyfiki zespołów, z których składa się dział / firma. Służy lepszemu poznaniu ich celów i sposobów komunikowania się, które jest potrzebne do skutecznego działania podczas pracy hybrydowej. Umożliwia aktywne podejście do tematu, stawianie pytań, wyjaśnianie wątpliwości, wspólną pracę nad zrozumieniem zadań i współzależności zespołów.

Organizacja pracy hybrydowej 
celem warsztatu jest opracowanie rozwiązań wybranych problemów związanych z organizacją hybrydowej pracy zespołu.
Podczas warsztatu uczestnicy przygotwują rozwiązania wybranych tematów w dynamiczny, angażujący sposób. 
    
Przykładowe tematy: jak optymalizować pracę zespołu - praca zdalna vs stacjonarna?; jakich narzędzi używać, by skutecznie wymieniać się informacjami; co robić, żeby angażować zespół pracujący hybrydowo w podejmowanie istotnych decyzji? itp.


Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tych lub innych scenariuszach,
daj znać - przygotujemy ofertę.

forma działania:
warsztat zespołowy w sali, ewentualnie online

cele: 
- wzmocnienie współpracy
- budowanie zaufania
- nawiązywanie bezpośrednich relacji
- zapobieganie niekonstruktywnym konfliktom
- zwiększenie efektywności zespołu

czas realizacji:
jeden moduł trwa powyżej 120 minut można je łączyć w całodniowe programy

liczba uczestników:
Instrukcja obsługi: do 15 osób
Zespoły o zespołach: do 30 osób
Organizacja pracy hybrydowej: do 100 osób  Kontakt
03

"Wielki Obraz"
Budowa Zdalnego Zespołu (on-line  lub hybrydowo)

Wielki Obraz

Wielki Obraz

BUDOWA ZDALNEGO ZESPOŁU

Team building WIELKI OBRAZ ONLINE polega na wspólnym tworzeniu niezwykłego dzieła malarskiego w trakcie warsztatu prowadzonego metodami pracy zdalnej. 

Uczestnicy, współpracując tworzą fragmenty dużego malowidła stanowiącego jedną spójną całość. Mają do wykorzystania dostarczone przez nas profesjonalne podobrazia, odpowiednie pędzle i farby.

Całość prowadzona jest na żywo przez komunikator. W trakcie warsztatu uczestnicy mogą kreatywnie wykorzystać różne aplikacje i komunikatory w celu koordynowania swoich działań. To doskonała okazja, żeby we wspólnym wyzwaniu doskonalić i trenować kompetencje komunikacji w zdalnym zespole.

W efekcie powstaje unikalny obraz, który może ozdobić firmę i stanowić dowód skuteczności zespołu w pokonywaniu barier.


Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tych lub innych scenariuszach,
daj znać - przygotujemy ofertę.

forma działania:
- team building online lub hybrydowo
cele: 
- integracja zespołu
- rozwijanie umiejętności komunikacji i współpracy w zdalnym zespole,
- okazja do użycia w kreatywny sposób narzędzi do pracy online
- tworzenie wspólnego dzieła, które może ozdobić siedzibę firmy,
czas realizacji:
do 3 godzin
liczba uczestników:
od 4 do 250 osób
  Kontakt
04

Team Building
"Lumiere"

LUMIERE VR 360

LUMIERE VR 360

CONTENT team building

Lumiere polega na wspólnym budowaniu miniaturowej scenografii, która obrazuje wskazane przez Zamawiającego zagadnienia takie jak wartości firmowe, prezentacja poszczególnych działów i ich roli w funkcjonowaniu firmy, plany marketingowe i wiele innych.

Uczestnicy zapoznają się z tematem, wspólnie wymyślają jak go przedstawić i przystępują do dzieła. Posługując się barwnymi materiałami plastycznymi tworzą przestrzenną prezentację.  Budując patrzą okiem miniaturowej kamery - przyjmują perspektywę pasażera, który od środka ogląda filmową dekorację. Gotowa instalacja jest filmowana od wewnątrz poruszającą się po szynach, miniaturową kamerą. W efekcie powstaje zabawny film przedstawiający perspektywę pasażera pociągu jadącego przez “światy” stworzone przez uczestników. Wybrany temat zostaje przedstawiony w unikalny, artystyczny sposób.

Efektem Lumiere jest utrwalenie skuteczne wiedzy o tematach istotnych dla firmy. Film nagrany podczas wydarzenia stanowi świetną pamiątkę dla pracowników.

Dzięki atrakcyjnej, angażującej formie Lumiere doskonale służy angarzujacej integracji uczestników i skutecznemu budowaniu zespołu. Twórczy charakter wydarzenia i użycie technologii (Virtual Reality, Action Cam, tablety, kamera 360 stopni) sprzyja zaangażowaniu, zespołowej pracy i dobrej zabawie. 


Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tych lub innych scenariuszach,
daj znać - przygotujemy ofertę.

forma działania: 
kreatywne zadanie dla zespołów,
content team building, wspólna budowa planu filmowego, 
wykorzystanie technologii VR 360,  w sali
cele: 
- budowa opowieści o wartościach lub celach ważnych dla zespołu,
nowe spojrzenie na codzienne tematy (rozwój firmy, projekty, produkty, marketing, strategia itp.),
współpraca w zespołach i pomiędzy nimi,
- twórcze wyzwanie wymagające planowania i sprawnego wykonania zadania,
- team building
,
- storytelling, innowacyjna sztuka prezentacji,
- nowe spojrzenie na codzienną pracę sprzyjające integracji zespołu,
czas realizacji:
od 2 godzin
liczba uczestników:
od 5 do 250 osób


  Kontakt
05 Sesja Strategiczna 

Sesja Strategiczna 

Sesja Strategiczna 

FACYLITACJA SPOTKAŃ STRATEGICZNYCH

Organizacje i zespoły powinny  regularnie ustalać i korygować swoje długo i krótkoterminowe strategie i plany - również w epoce pracy zdalnej. 

Wychodzimy naprzeciw tej potrzebie i proponujemy projektowanie i prowadzenie sesji strategicznych online z użyciem metod i narzędzi precyzyjnie dopasowanych do potrzeb organizacji lub zespołu.

Pierwszym krokiem jest przeprowadzenie przez naszego eksperta wywiadu służącego sprecyzowaniu potrzeb. Na jego podstawie proponujemy optymalny sposób podejścia, oraz metody i narzędzia, które sprawdzają się podczas prowadzonych zdalnie sesji.

Sama sesja może być realizowana podczas jednego warsztatu, lub w podziale na parę krótszych spotkań.

Wyniki sesji przygotowujemy w formie przejrzystych materiałów, które ułatwiają wprowadzania ustaleń w życie.

Po sesji zapewniamy możliwość skorzystania ze wsparcia eksperta podczas wdrażania wypracowanych rozwiązań.


Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tych lub innych scenariuszach,
daj znać - przygotujemy ofertę.

forma działania:
warsztat zespołowy, on-line lub w sali

cele: 
- wspólne ustalanie strategii
- koordynacja działań
- usprawnienie współpracy

czas realizacji:
dopasowany do potrzeb warsztatu, może być rozłożony na kilka spotkań (również online)

liczba uczestników:
od 6 do 20 osób


  Kontakt
06  "Współpraca ze Stresem" 

(on-line lub w realu)

Współpraca ze stresem

Współpraca ze stresem

praktyka wSpółdziałnia 
ze stresem

Warsztat pozwala zrozumieć, co wywołuje stres, jakie są jego objawy,
a także jak na niego reagować, aby nas nie zniewalał, a sprzyjał nam
i naszym działaniom.

Uczestnicy wysłuchują mini wykładów, dzielą się swoimi doświadczeniami sytuacji stresowych, a także poznają ćwiczenia umożliwiające opanowanie stresu w trudnej sytuacji oraz takie, których stosowanie zwiększa odporność na stres 

Każdy uczestnik tworzy indywidualny profil reakcji stresowych i własny program współpracy ze stresem np. w środowisku pracy.

Program może tez mieć charakter relaksacyjno rekreacyjny - wariant taki nazywamy Mental SPA.

Warsztat jest przeznaczony zarówno dla kadry kierowniczej jak i dla pracowników niższego szczebla.


Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tych lub innych scenariuszach,
daj znać - przygotujemy ofertę.

forma działania:
szkolenie, warsztat, mental spa, zdalnie (on-line) lub wyjazdowo
cele: 
- rozszerzenie wiedzy na temat źródeł stresu oraz reakcji stresowej,
- poznanie technik relaksacyjnych
i ćwiczeń zmniejszających poziom stresu,
- poznanie ćwiczeń przygotowujących do ważnych spotkań (oddechowych, rozluźniających mięśnie twarzy, poprawiających emisję głosu),
- rozszerzenie wiedzy
o konstruktywnych sposobach odreagowywania sytuacji stresowych
czas realizacji:
Warsztat "w realu": 1 - 2 dni
Warsztat online: do 4 godzin (może być podzielony na kilka spotkań)
liczba uczestników:
od 8 do 50 osób


  Kontakt
07

Budowa Łodzi z Kartonu
"Robinson"

ROBINSON

ROBINSON

team building na wodzie

Robinson to emocjonujący team building polegający na konstruowaniu łodzi wiosłowych z kartonu.

Uczestnicy współpracują w osadach wioślarskich -  każda tworzy swoją własną jednostkę pływającą, korzystając ze sprawdzonych materiałów, sklepu ze sprzętem, wsparcia moderatorów oraz wiedzy szkutnika. Ten projekt integracyjny wymaga od zespołu pomysłowości, optymalnego podziału zadań oraz prób i doskonalenia tworzonej łodzi. Ten warsztat integracyjny składa się z różnych etapów - kreatywnych, technicznych, artystycznych i handlowych, a wszystkie równie ważne - każdy z uczestników znajdzie coś dla siebie.

Dzięki doskonałej współpracy w grupach efekt przerasta oczekiwania. W wielkim finale wyznaczeni wioślarze biorą udział w paradzie kartonowych łodzi, a także w wielkim wyścigu tych niesamowitych konstrukcji. Niecodzienność wyzwania, element szlachetnej rywalizacji oraz kontakt z wodą budzą wśród uczestników autentyczne, pozytywne emocje, zwiększając integrację zespołu oraz sprawiając, że ten team building będzie zapamiętany na długo.


Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tych lub innych scenariuszach,
daj znać - przygotujemy ofertę.

forma działania:
team building, outdoor
cele: 
- integracja zespołu,
- motywacja pracowników,
- niezapomniana przygoda,
- twórcze działanie prowadzące do spektakularnego finału
czas realizacji:
od 3 do 4 godzin
liczba uczestników:
od 8 do 300 osób


  Kontakt
08

Cross Team Building "Leonardo"

Leonardo

Leonardo

warsztat budowania zespołu

Warsztat służy podniesieniu poziomu komunikacji i współpracy w zespole, oraz podniesienu motywacji do wspólnego działania. Akcent stawiamy na maksymalizację interakcji miedzy zespołami - cross team building.

Uczestnicy warsztatu wykonują przemyślaną sekwencję zadań integracyjnych, które wymagają kooperacji i wzmacniają koordynację wewnątrz zespołu.

Zadanie finalne to happening malarski. Cały zespół, posługując się wielkim pędzlem sterowanym linkami, wspólnie malują, wybrane przez Klienta logo lub hasło podkreślające istotny przekaz. Dzięki świetnej, wyćwiczonej przy poprzednich zadaniach, koordynacji, robią to perfekcyjnie.


Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tych lub innych scenariuszach,
daj znać - przygotujemy ofertę.

forma działania:
warsztat, indoor/outdoor 
cele: 
- rozwój umiejętności komunikacyjnych,
- rozwój umiejętności współpracy,
- pobudzanie kreatywności zespołu,
- twórcze działanie
ze spektakularnym finałem 
czas realizacji:
od 1,5 do 3 godzin
liczba uczestników:
od 12 do 1000 osób


  Kontakt

Klienci o nas

Polecam TeamLabs  jako wykonawców szkoleń Team Building oraz rozwoju osobistego.
BRAINLY Zobacz
Bardzo doceniamy profesjonalne podejście, rzetelność
i terminowość. Jesteśmy zadowoleni ze współpracy
i planujemy kolejne wspólne przedsięwzięcia.
 
Ikea Zobacz
Wyjątkowa kreatywność zespołu Linii przyczyniła się do budowy atrakcyjnych, emocjonujących zadań o spójnej fabule zgodnej z wartościami firmy.
 
HSBC Zobacz
Uczestnicy bardzo cenią sobie miłą atmosferę, komunikatywność trenerów i twórczy klimat
towarzyszący realizowanym wspólnie projektom.

 
Generali Zobacz

        
        W trakcie wyjazdów trenerzy Linii dbają
        o dobrą atmosferę, wspierają uczestników,
        a jednocześnie precyzyjnie realizują
        stawiane przez nas cele.

 

Bestseller Zobacz
Wzięliśmy udział w ciekawych,
profesjonalnie przeprowadzonych
i niestandardowych działaniach integracyjnych.

 
Play Zobacz

Program szkoleń został precyzyjnie dopasowany do potrzeb uczestników. Trenerzy zrealizowali go posługując się atrakcyjnymi, aktywizującymi metodami.

 
Schenker Zobacz
Trudno nam sobie wyobrazić, by ktoś
lepiej mógł się wpisać w rodzinny charakter
naszej firmy niż trenerzy Linii.

 
Topsil Global Zobacz

   Program wyjazdu i sposób jego realizacji
   całkowicie spełniły nasze oczekiwania.

 

Weil Zobacz

An important advantage of the event were the competent trainers who exhibited extensive knowledge of the subject and very good liaising skills with the audience.

Teva Zobacz