Teamlabs - linia

team building
Linia elements dla dużych zespołów
Linia EduLabs dla NGO i instytucji
Linia FunLabs narzędzia dla zespołów

Team Labs

​Warsztaty team building dla firm to główny nurt naszej działalności, zarówno w trakcie wyjazdów integracyjnych jak i dużych konferencji. Od lat ‘90 pracujemy dla biznesu prowadząc szkolenia i eventy. Wspieramy integrację, budowę i rozwój zespołów działających w ramach dużych organizacji biznesowych. 

Pracując metodą TeamLabs tworzymy warunki laboratoryjne pozwalające na ćwiczenie kompetencji, testowanie nowych rozwiązań i sprawdzanie ich bez ryzyka. 

Działamy w różnej skali – od kameralnych warsztatów do eventów angażujących jednocześnie wielkie grupy liczące kilkuset uczestników.

kontakt >
01

Integracja Zespołu

"Maszyna Einsteina"

Maszyna

Maszyna

INTEGRUJĄCA BUDOWA MECHANIZMU

Projekt w atrakcyjny sposób integruje uczestników, a także pokazuje, jak ważne dla osiągnięcia celu jest zaangażowanie całego, nawet wielkiego zespołu i dobra koordynacja działań.

Uczestnicy zostają podzieleni na zespoły. Każdy, zgodnie z podanymi zasadami, projektuje i buduje fragment Maszyny Einsteina (czasem zwanej mechanizmem Goldberga) - urządzenia działającego na zasadzie reakcji łańcuchowej. Połączona w całość maszyna ma przenieść energię z punktu startowego do końcowego. Od jakości każdego z elementów budowanego urządzenia zależy sukces całego przedsięwzięcia. 

Maszyna Einsteina realizowana jest we wnętrzach.

Przebieg projektu może zostać omówiony podczas sesji informacji zwrotnych.
 


Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym lub innych scenariuszach,
daj znać - prześlemy informacje.

forma działania:
kreatywna integracja z pracą warsztatową, maszyna Goldberga, indoor
cele:
- integracja uczestników, pogłębienie nieformalnych relacji pomiędzy nimi,
- wzmocnienie orientacji na wspólny cel,
- pogłębienie świadomości współodpowiedzialności wszystkich pracowników za realizowanie celu,
- doświadczenie pozytywnych emocji, jakie wyzwalają się podczas współpracy w zespole
czas realizacji:
od 2 do 8 godzin

liczba uczestników:
od 16 do 2 000 osób
Kontakt
02

Warsztat
"Sesja Interesów"

Sesja interesów

Sesja interesów

moderowanie zmIAny

Warsztat ten uczy konstruktywnego komunikowania potrzeb w ramach zespołu.

Uczestnicy, pracując metodami warsztatowymi, formułują, omawiają i weryfikują wzajemne oczekiwania i potrzeby dotyczące współpracy w zespole lub pomiędzy działami. W działaniach tych wspierają ich trenerzy, którzy moderują dyskusję dbając o to, by każdy miał możliwość swobodnie się wypowiedzieć.

Sesja podnosi poziom zaufania w zespole i tworzy przestrzeń do wspólnego rozwiązywania problemów organizacyjnych i komunikacyjnych oraz konfliktów.


Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym lub innych scenariuszach,
daj znać - prześlemy informacje.

forma działania:
warsztat zespołowy, indoor
cele: 
- budowanie zaufania w zespole,
- usprawnianie współpracy między działami,
- wspieranie zmian
w funkcjonowaniu zespołu,
- wskazanie pól dalszego rozwoju zespołu,
czas realizacji:
od 4 do 6 godzin
liczba uczestników:
od 6 do 40 osób
  Kontakt
03

Gra Symulacyjna
"Bagna Rynku"

Bagna rynku

Bagna rynku

Bagna rynku

Projekt służy wzmocnieniu współpracy i komunikacji wewnątrz firmy. 

Uczestnicy, podzieleni na zespoły, wykonują skomplikowane zadanie terenowe. Muszą dbać o wyniki swojego zespołu, brać pod uwagę potrzeby innych zespołów, a także utrzymywać stały kontakt z bardzo wymagającą centralą, której cele należy traktować priorytetowo, mimo że nie zawsze pokrywają się z celami zespołów.

Bagna Rynku mają charakter moderowanego działania terenowego zakończonego omówieniem na forum całej grupy. 


Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym lub innych scenariuszach,
daj znać - prześlemy informacje.

forma działania:
terenowa gra/symulacja strategiczna z pracą warsztatową, outdoor
cele: 
- wzmacnianie współpracy w zespole,
- rozwijanie umiejętności komunikacyjnych,
- symulacja działania zespołów
w dużej organizacji,
czas realizacji:
od 3 do 6 godzin
liczba uczestników:
od 24 do 150 osób
  Kontakt
04

Virtual Reality
Team Building
"Lumiere VR 360"

LUMIERE VR 360

LUMIERE VR 360

Virtual reality team building

Warsztat Lumiere stwarza doskonałe warunki do pracy nad wybranym tematem takim jak prezentacja poszczególnych działów i ich roli w funkcjonowaniu firmy, przedstawienie wartości firmowych, opowieść o etapach realizacji projektu i inne.

Uczestnicy tworzą narrację, znajdują odpowiednie środki wyrazu i wspólnie kreują opowieść. Posługując się prostymi materiałami plastycznymi, tworzą rodzaj trójwymiarowej animowanej prezentacji, która jest filmowana od wewnątrz poruszającą się po szynach, miniaturową kamerą. W efekcie powstaje film prezentujący wybrany temat w unikalny, artystyczny sposób.

Twórczy charakter projektu i użycie nowych technologii (Virtual Reality, Action Cam, tablety, kamera 360 stopni) sprzyja zaangażowaniu, zespołowej pracy i dobrej zabawie. Dzięki temu projekt służy również integracji uczestników i budowaniu zespołu.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym lub innych scenariuszach,
daj znać - prześlemy informacje.

forma działania: 
storytelling, sztuka prezentacji, content team building, wykorzystanie technologi VR 360, indoor
cele: 
- budowa opowieści o warościach lub celach ważnych dla zespołu,
nowe spojrzenie na codzienne tematy (rozwój firmy, projekty, produkty, marketing, strategia itp.),
współpraca w zespołach i pomiędzy nimi,
- twórcze wyzwanie wymagające planowania i sprawnego wykonania zadania,
- team building
,
- nabranie dystansu do codziennej pracy sprzyjającego integracji zespołu,
czas realizacji:
od 2 godzin
liczba uczestników:
od 5 do 250 osób Kontakt
05 Team Building "Gutenberg"

Team Building "Gutenberg"

Team Building "Gutenberg"

Team Building + gra słowna

Projekt integracyjny ukazujący wagę umiejętności współpracy zarówno wewnątrz zespołu jak i pomiędzy zespołami. 

Uczestnicy, podzieleni na grupy, wykonują szereg działań terenowych. Jakość wykonania zadań przekłada się na ilość zdobytych liter, z których uczestnicy, konsultując się z innymi zespołami, układają hasła krzyżówki. 

Zadania zostają omówione przez trenerów. Wspólnie z uczestnikami analizują oni metodę, jaką przyjęto do rozwiązania zadania, a także zachowania, jakie przejawiły poszczególne osoby. Przekazane informacje mogą posłużyć rozwojowi komunikacji oraz współpracy w zespole. 

Projekt zamyka wspólne ułożenie liter i spektakularne ujawnienie hasła będącego rozwiązaniem krzyżówki. 


Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym lub innych scenariuszach,
daj znać - prześlemy informacje.

forma działania:
team building, outdoor
cele: 
- rozwijanie umiejętności komunikacji w zespole,
- rozwijanie umiejętności współpracy w zespole,
- test ról - sprawdzenie, jakie role odgrywamy w zespole,
- przekazanie materiału do dalszej pracy wzmacniającej zespół - analiza zachowań poszczególnych członków zespołów
czas realizacji:
od 3 do 7 godzin
liczba uczestników:
od 8 do 250 osób Kontakt
06  "Współpraca ze Stresem" - Warsztat

Współpraca ze stresem

Współpraca ze stresem

praktyka wpółdziałnia ze stresem

Warsztat pozwala zrozumieć, co wywołuje stres, jakie są jego objawy,
a także jak na niego reagować, aby nas nie zniewalał, a sprzyjał nam
i naszym działaniom.

Uczestnicy wysłuchują mini wykładów, dzielą się swoimi doświadczeniami sytuacji stresowych, a także poznają ćwiczenia umożliwiające opanowanie stresu w trudnej sytuacji oraz takie, których stosowanie zwiększa odporność na stres 

Każdy uczestnik tworzy indywidualny profil reakcji stresowych i własny program współpracy ze stresem np. w środowisku pracy.

Warsztat jest przeznaczony zarówno dla kadry kierowniczej jak i dla pracowników niższego szczebla.


Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym lub innych scenariuszach,
daj znać - prześlemy informacje.

forma działania:
szkolenie, warsztat, menthal spa, indor/outdoor
cele: 
- rozszerzenie wiedzy na temat źródeł stresu oraz reakcji stresowej,
- poznanie technik relaksacyjnych
i ćwiczeń zmniejszających poziom stresu,
- poznanie ćwiczeń przygotowujących do ważnych spotkań (oddechowych, rozluźniających mięśnie twarzy, poprawiających emisję głosu),
- rozszerzenie wiedzy
o konstruktywnych sposobach odreagowywania sytuacji stresowych
czas realizacji:
od 2 do 4 godzin
liczba uczestników:
od 8 do 50 osób
  Kontakt
07

Budowa Łodzi z Kartonu
"Robinson"

ROBINSON

ROBINSON

team building na wodzie

Robinson to emocjonujący team building polegający na konstruowaniu łodzi wiosłowych z kartonu.

Uczestnicy współpracują w osadach wioślarskich -  każda tworzy swoją własną jednostkę pływającą, korzystając ze sprawdzonych materiałów, sklepu ze sprzętem, wsparcia moderatorów oraz wiedzy szkutnika. Ten projekt integracyjny wymaga od zespołu pomysłowości, optymalnego podziału zadań oraz prób i doskonalenia tworzonej łodzi. Ten warsztat integracyjny składa się z różnych etapów - kreatywnych, technicznych, artystycznych i handlowych, a wszystkie równie ważne - każdy z uczestników znajdzie coś dla siebie.

Dzięki doskonałej współpracy w grupach efekt przerasta oczekiwania. W wielkim finale wyznaczeni wioślarze biorą udział w paradzie kartonowych łodzi, a także w wielkim wyścigu tych niesamowitych konstrukcji. Niecodzienność wyzwania, element szlachetnej rywalizacji oraz kontakt z wodą budzą wśród uczestników autentyczne, pozytywne emocje, zwiększając integrację zespołu oraz sprawiając, że ten team building będzie zapamiętany na długo.


Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym lub innych scenariuszach,
daj znać - prześlemy informacje.

forma działania:
team building, outdoor
cele: 
- integracja zespołu,
- motywacja pracowników,
- niezapomniana przygoda,
- twórcze działanie prowadzące do spektakularnego finału
czas realizacji:
od 3 do 4 godzin
liczba uczestników:
od 8 do 300 osób
  Kontakt
08

Cross Team Building "Leonardo"

Leonardo

Leonardo

warsztat budowania zespołu

Projekt służy podniesieniu poziomu współpracy w zespole
i zmotywowaniu go do działania. 

Uczestnicy wykonują przemyślaną sekwencję zadań integracyjnych, które wymagają kooperacji i wzmacniają koordynację wewnątrz zespołu. Zadanie finalne to happening malarski. Wszyscy uczestnicy, posługując się wielkim pędzlem sterowanym linkami, wspólnie malują, wybrane przez Klienta logo lub hasło podkreślające istotny przekaz. Dzięki świetnej, wyćwiczonej przy poprzednich zadaniach, koordynacji, robią to perfekcyjnie.

Projekt zamyka wykonanie pamiątkowego zdjęcia zespołu z malowidłem w tle.


Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym lub innych scenariuszach,
daj znać - prześlemy informacje.

forma działania:
warsztat, indor/outdoor 
cele: 
- rozwój umiejętności komunikacyjnych,
- rozwój umiejętności współpracy,
- pobudzanie kreatywności zespołu,
- twórcze działanie
ze spektakularnym finałem 
czas realizacji:
od 1,5 do 6 godzin
liczba uczestników:
od 12 do 1000 osób
  Kontakt

Klienci o nas

Zadanie zostało przywitane z dużym entuzjazmem grupy, a zaangażowanie uczestników utrzymało się na wysokim poziomie aż po sam finał działania.
Idea Bank Zobacz
Bardzo doceniamy profesjonalne podejście, rzetelność
i terminowość. Jesteśmy zadowoleni ze współpracy
i planujemy kolejne wspólne przedsięwzięcia.
 
Ikea Zobacz
Wyjątkowa kreatywność zespołu Linii przyczyniła się do budowy atrakcyjnych, emocjonujących zadań o spójnej fabule zgodnej z wartościami firmy.
 
HSBC Zobacz
Uczestnicy bardzo cenią sobie miłą atmosferę, komunikatywność trenerów i twórczy klimat
towarzyszący realizowanym wspólnie projektom.

 
Generali Zobacz

        
        W trakcie wyjazdów trenerzy Linii dbają
        o dobrą atmosferę, wspierają uczestników,
        a jednocześnie precyzyjnie realizują
        stawiane przez nas cele.

 

Bestseller Zobacz
Wzięliśmy udział w ciekawych,
profesjonalnie przeprowadzonych
i niestandardowych działaniach integracyjnych.

 
Play Zobacz

Program szkoleń został precyzyjnie dopasowany do potrzeb uczestników. Trenerzy zrealizowali go posługując się atrakcyjnymi, aktywizującymi metodami.

 
Schenker Zobacz
Trudno nam sobie wyobrazić, by ktoś
lepiej mógł się wpisać w rodzinny charakter
naszej firmy niż trenerzy Linii.

 
Topsil Global Zobacz

   Program wyjazdu i sposób jego realizacji
   całkowicie spełniły nasze oczekiwania.

 

Weil Zobacz

An important advantage of the event were the competent trainers who exhibited extensive knowledge of the subject and very good liaising skills with the audience.

Teva Zobacz