Teamlabs - linia

team building
Linia elements dla dużych zespołów
Linia EduLabs dla NGO i instytucji
Linia FunLabs narzędzia dla zespołów

HR TOOLS

HRtools to nasza propozycja kierowana do osób odpowiedzialnych za zespoły.
Korzystamy z szerokiej gamy doświadczeń i gotowych narzędzi by wspierać managerów oraz osoby zarządzające zasobami ludzkimi w ich przedsięwzięciach.
Uzupełniamy procesy szkoleniowe, wzbogacając je o metody angażujące uczestników.
Pomagamy rozwiązywać konflikty w zespołach moderując sesje interesów budujące fundament efektywnej współpracy.
Wspieramy zarządzanie prowadząc warsztaty strukturalne, dające managerom płaszczyznę twórczej wymiany doświadczeń i planowania strategii przedsiębiorstwa.
Prowadzimy szkolenia usprawniające codzienną pracę między innymi w zakresie efektywnego działania pod wpływem stresu oraz skutecznej współpracy w wielokulturowym środowisku.
Konsultujemy i towarzyszymy firmom w tworzeniu i utrwalaniu kultury organizacji poprzez dedykowane wydarzenia, kick off-y, warsztaty.

 Zapraszamy do skorzystania z naszego potencjału.

kontakt >
01 Konflikt
w Zespole 

Konflikt W Zespole 

Konflikt W Zespole 

Wychodzimy naprzeciw potrzebie przeciwdziałania rozwojowi konfliktów w zespołach stosując bezpieczne, sprawdzone procedury konstruktywnej konfrontacji wzajemnych oczekiwań.  

Organizujemy działania warsztatowe, w których uczestnicy, formułują, omawiają i weryfikują wzajemne oczekiwania i potrzeby dotyczące współpracy w zespole lub pomiędzy różnymi grupami. W działaniach tych wspierają ich nasi trenerzy, którzy moderują dyskusję dbając o to, by każdy miał możliwość swobodnie się wypowiedzieć dbając o konstruktywną formę wypowiedzi i kompletność procesu.

Sesja oczyszcza atmosferę w zespole, a w dłuższej perspektywie podnosi poziom zaufania i tworzy solidną podstawę do wspólnego rozwiązywania problemów organizacyjnych i komunikacyjnych a w efekcie pomaga zapobiegać powstawaniu i rozwojowi konfliktów.


Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tych lub innych scenariuszach,
daj znać - przygotujemy ofertę.

   C E L
 • umożliwienie formułowania i komunikowania wzajemnych potrzeb
 • konstruktywna konfrontacja interesów i potrzeb uczestników
 • pogłębienie zrozumienia struktury organizacji
 • usprawnienie współpracy
 • przygotowanie współpracowników do konstruktywnego rozwiązywania konfliktów
Kontakt
02 Efektywna
Praca pod Presją

Efektywna Praca 

Efektywna Praca 

Warsztat pozwala zrozumieć, co wywołuje stres, jakie są jego objawy a także jak na niego reagować, aby nas nie zniewalał, a sprzyjał nam i naszym działaniom. To szkolenie polecamy szczególnie organizacjom, w których presja jest naturalnym elementem środowiska w jakim działają pracownicy.

Uczestnicy porządkują wiedzę o stresie, dzielą się swoimi doświadczeniami, a także poznają ćwiczenia umożliwiające opanowanie stresu w trudnej sytuacji oraz takie, których stosowanie zwiększa odporność na presję.
Warsztat prowadzimy w relaksującej konwencji, sprzyjającej wspólnemu poszukiwaniu optymalnych rozwiązań.

Warsztat jest przeznaczony zarówno dla kadry kierowniczej jak i dla pracowników niższego szczebla.


Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tych lub innych scenariuszach,
daj znać - przygotujemy ofertę.

C E L E

 • poszerzenie wiedzy na temat źródeł stresu oraz reakcji stresowej
 • poznanie technik relaksacyjnych i ćwiczeń zmniejszających poziom stresu
 • pogłębienie wiedzy o konstruktywnych sposobach odreagowywania sytuacji stresowych
Kontakt
03 Wzmacnianie Kultury Organizacji

Wzmacnianie
Kultury Organizacji

Wzmacnianie Kultury Organizacji

Wspólnie z działami HR projektujemy warsztaty służące realizowaniu celów marketingu wewnętrznego, propagowaniu i utrwalaniu wartości firmowych oraz pracy nad skutecznymi sposobami przywództwa.

Łączymy aktywizujące, kreatywne działania ze skutecznymi metodami dzielenia się doświadczeniami i uwspólniania wniosków w zgodzie z propagowaną kulturą organizacji. Używamy zarówno zadań nastawionych na ujawnienie konkretnych postaw jak i  kompleksowych wyzwań stanowiących sprawdzian dla zespołu. Nasze projekty pozwalają poczuć siłę zespołu i wzbudzają pozytywne emocje.

Elastyczna forma naszych warsztatów pozwala nam na bieżąco dopasowywać je do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości przedsiębiorstwa/ firmy.


Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tych lub innych scenariuszach,
daj znać - przygotujemy ofertę.

04 Budowanie
Strategii Firmy

Budowanie
Strategii Firmy

Budowanie Strategii Firmy

Prowadzimy warsztaty strukturalne, dające managerom płaszczyznę twórczej wymiany doświadczeń i planowania strategii przedsiębiorstwa. Opieramy się na sprawdzonych narzędziach.

W trakcie warsztatu uczestnicy w ustrukturyzowanej formie dzielą się swoim doświadczeniem i rysują zakres zadań swoich działów. Wykorzystując odpowiednio dobrane matryce porządkujemy i konfrontujemy informacje. W efekcie powstaje mapa całego przedsiębiorstwa pokazująca przebieg procesów biznesowych i zależności pomiędzy poszczególnymi działami.

Pozwala to na uchwycenie najważniejszych procesów i daje perspektywę umożliwiającą skuteczną pracę nad dalszą strategią firmy.


Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tych lub innych scenariuszach,
daj znać - przygotujemy ofertę.

   C E L 
 • wspólne stworzenie prezentacji całej firmy
 • podkreślenie roli każdego z działów
 • większa świadomość procesów kluczowych dla innych działami
 • zaznaczenie kluczowych połączeń między działami
Kontakt

Klienci o nas

Trudno nam sobie wyobrazić, by ktoś
lepiej mógł się wpisać w rodzinny charakter
naszej firmy niż trenerzy TeamLabs.
Topsil Global Zobacz
Wyjątkowa kreatywność zespołu Linii przyczyniła się do budowy atrakcyjnych, emocjonujących zadań o spójnej fabule zgodnej z wartościami firmy.
 
HSBC Zobacz

        
        W trakcie wyjazdów trenerzy Linii dbają
        o dobrą atmosferę, wspierają uczestników,
        a jednocześnie precyzyjnie realizują
        stawiane przez nas cele.

 

BESTSELLER Zobacz