Teamlabs - linia

team building
Linia elements dla dużych zespołów
Linia EduLabs dla NGO i instytucji
Linia FunLabs narzędzia dla zespołów

Edulabs

Od 1995 roku, we współpracy z placówkami edukacyjnymi, organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi tworzymy programy rozwijające kapitał społeczny.

Transferujemy do NGO i instytucji publicznych nasze doświadczenie zdobyte we współpracy z biznesem. Wspieramy je w tworzeniu strategii, integracji zespołu i rozwoju kompetencji osobistych kadry. Tworzymy angażujące działania edukacyjne, służące budowaniu pozytywnego wizerunku instytucji w ramach event marketingu.  

Tworząc programy w ramach EduLabs korzystamy z potencjału i doświadczenia naszego zespołu, respektując wartości, którymi kierują się nasi partnerzy. Zapraszamy do współpracy!

Warsztaty Strukturalne

Warsztaty Strukturalne

X

Towarzyszymy instytucjom w działaniach kluczowych dla ich rozwoju. Poprzez Warsztaty Strukturalne pozwalamy przyjrzeć się kluczowym aspektom funkcjonowania organizacji, a na tej podstawie, pomagamy tworzyć plany na przyszłość.

W trakcie warsztatu uczestnicy w ustrukturalizowanej formie dzielą się swoim doświadczeniem i zakresem zadań poszczególnych struktur organizacji. W efekcie powstaje mapa całej organizacji z uwzględnieniem różnych grup interesariuszy jako zbioru elementów. Powstała mapa pokazuje zależności pomiędzy poszczególnymi grupami. Taka perspektywa pozwala na uchwycenie najważniejszych procesów i skuteczną pracę nad dalszą strategią.

Kontakt

Sesja interesów

SesjA interesów

X

Warsztat ten uczy konstruktywnego komunikowania potrzeb w ramach zespołu.

Uczestnicy, pracując metodami warsztatowymi, formułują, omawiają i weryfikują wzajemne oczekiwania i potrzeby dotyczące współpracy w zespole lub pomiędzy różnymi grupami interesów. W działaniach tych wspierają ich trenerzy, którzy moderują dyskusję dbając o to, by każdy miał możliwość swobodnie się wypowiedzieć.

Sesja podnosi poziom zaufania w zespole i tworzy przestrzeń do wspólnego rozwiązywania problemów organizacyjnych i komunikacyjnych oraz konfliktów.

Kontakt

Wzmacnianie
Marki

Wzmacnianie Marki

X

Wykorzystując nasze doświadczenie w moderowaniu dużych grup tworzymy programy służące promocji marki w ramach event marketingu. Projektowane przez nas działania służą różnym celom - edukacji, zapewniają międzypokoleniowy transfer wiedzy, uczą współpracy czy propagują wskazane wartości. Przede wszystkim jednak aktywnie angażują uczestników, pozostawiając autentyczne emocje i pozytywne wspomnienia.

Z dotychczasowych realizacji warto wymienić otwarte warsztaty Maszyna Einsteina jako promocję dialogu ponad podziałami w ramach tworzenia strategii Warszawa2030, warsztaty edukacyjne w ramach pikniku z okazji Światowego Dnia Wody MPWiK oraz grę miejską na podstawie prozy Zygmunta Miłoszewskiego w ramach promocji marki Empik

Kontakt

Warsztaty 
dla Kadry

wARSZTATY iNDYWIDUALNE
I zESPOŁOWE DLA kADRY

X

Używamy metod warsztatowych by rozwijać umiejętności zespołowe oraz kompetencje osobiste kadry.

Uczymy współpracy, asertywności, odporności na stres, negocjacji i mediacji, twórczego rozwiązywania problemów.

Prowadzimy również działania integracyjne, usprawniające współpracę i komunikację w zespole.

Kontakt

Klienci o nas

Projekty realizowane przez OUK Linia
spełniają cele stawiane przez szkołę,
a zarazem są wysoko oceniane przez uczniów.
2SLO Zobacz
Największą wartością TeamLabs jest zespół. Widać w nich pasję, profesjonalizm i ogromną umiejętność porwania uczestników przy jednoczesnym osiągnięciu celów założonych przez organizatorów.
Szkoła Liderów Zobacz
Wspólnie wspieramy rozwój nauczycieli.
Wcies
      Zrealizowane projekty przyczyniły się
      do rozwoju i umocnienia komunikacji wewnętrznej
      między pracownikami.

 
IAM Zobacz