Teamlabs - linia

team building
Linia elements dla dużych zespołów
Linia EduLabs dla NGO i instytucji
Linia FunLabs narzędzia dla zespołów

Historia

Ośrodek Umiejętności Komunikacyjnych Linia powstał w połowie lat ’90. Stworzyli go: Aureliusz Leżeński, Antoni Ożyński i Jan Skrzypek, którzy chcieli przyczynić się do kształtowania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Nasi założyciele wywodzą się ze środowiska związanego z ruchem oświaty niezależnej (Społeczne Towarzystwo Oświatowe, 2 Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Warszawie) i teatrem (Gardzienice).

Korzystając ze swoich doświadczeń i umiejętności zaczęli pisać scenariusze szkoleń i warsztatów, które uczyły umiejętności społecznych ułatwiających sprawne funkcjonowanie w społeczeństwie i integrować - jako punkt wyjścia przyjęli trening zachowań konstruktywnych koncentrujący się na wzmacnianiu asertywnej postawy i indywidualnej odpowiedzialności za zachowania.

Jako pierwsi w naszych warsztatach team building wzięli udział uczniowie szkół społecznych oraz byli pracownicy Państwowych Gospodarstw Rolnych. Zaś pierwszymi klientami biznesowymi były firmy: Empik, Polkomtel i Johnson&Johnson.

Do zespołu dołączali kolejni specjaliści (psycholodzy, socjolodzy, pedagodzy, artyści, twórcy) zafascynowani koncepcją uczenia przez działanie. W oparciu o ten rozwijający się zespół projektowano nowe formy warsztatów i działań integracyjnych, także takich, w których mogły uczestniczyć w jednym czasie bardzo duże, liczące nawet do kilkuset osób, zespoły. Nowatorskie formy team buildingu dla dużych zespołów były rozwijanie, między innymi, podczas projektów dla HSBC, Bestsellera czy Dom Development.

Dziś

Obecnie tworzymy kreatywny, różnorodny zespół łączący specjalistów i entuzjastów mających doświadczenia pracy w różnych zawodach.

Współpracujemy zarówno z pracownikami wielkich korporacji, agencji eventowych jak i działaczami organizacji pozarządowych, nauczycielami czy uczniami szkół średnich.

Jesteśmy dumni z tego, że potrafimy sprostać oczekiwaniom zarówno małych jak i wielkich firm
i zespołów. Tworząc programy szyte na miarę celów stojących przed całymi organizacjami jak
i zespołami wczodzącymi w ich skład.

Zmiany

W 2014 roku, po kilkunastu latach pracy Ośrodka Umiejętności Komunikacyjnych LINIA, postanowiliśmy podsumować dotychczasowe doświadczenia w organizacji i prowadzeniu działań eventowych oraz szkoleniowych. Przeanalizowaliśmy je i poddaliśmy ewaluacji. W efekcie nadaliśmy nazwę naszej metodzie pracy z grupami - TeamLabs, która stała się również nową nazwą naszej metody i firmy.

Odświeżyliśmy nasz wizerunek.Nasze marki

W 2014 roku nazwaliśmy poszczególne gałęzie naszej działalności, tworząc cztery marki.

TeamLabs - to główny nurt naszej działalności. Wspieramy budowę i rozwój zespołów działających w ramach dużych organizacji biznesowych. Nazwa TeamLabs oddaje charakter naszych projektów - tworzymy laboratoryjne (pozwalające na ćwiczenie, sprawdzanie, testowanie bez ryzyka) warunki umożliwiające pracę nad rozwojem zespołów.

Elements - to zbiór usług wzbogacających i dopełniających eventy i konferencje. Proponowane przez nas aktywności są chętnie włączane do scenariuszy wydarzeń organizowanych naszych partnerów biznesowych i agencje eventowe.

EduLabs - to programy dedykowane szkołom i organizacjom pozarządowym. Z satysfakcją działamy nie tylko dla biznesu, ale i na rzecz środowisk pozabiznesowych. Wspólnie z nimi tworzymy programy rozwijające kapitał społeczny.

FunLabs - to agencja zajmująca się produkcją wydarzeń artystyczno-kulturalnych, a także kompleksową obsługą organizowanych przez nas działań.

Klienci o nas

Zadanie zostało przywitane z dużym entuzjazmem grupy, a zaangażowanie uczestników utrzymało się na wysokim poziomie aż po sam finał działania.
Idea Bank Zobacz
Bardzo doceniamy profesjonalne podejście, rzetelność
i terminowość. Jesteśmy zadowoleni ze współpracy
i planujemy kolejne wspólne przedsięwzięcia.
 
Ikea Zobacz
Wyjątkowa kreatywność zespołu Linii przyczyniła się do budowy atrakcyjnych, emocjonujących zadań o spójnej fabule zgodnej z wartościami firmy.
 
HSBC Zobacz
Uczestnicy bardzo cenią sobie miłą atmosferę, komunikatywność trenerów i twórczy klimat
towarzyszący realizowanym wspólnie projektom.

 
Generali Zobacz

        
        W trakcie wyjazdów trenerzy Linii dbają
        o dobrą atmosferę, wspierają uczestników,
        a jednocześnie precyzyjnie realizują
        stawiane przez nas cele.

 

Bestseller Zobacz
Wzięliśmy udział w ciekawych,
profesjonalnie przeprowadzonych
i niestandardowych działaniach integracyjnych.

 
Play Zobacz

Program szkoleń został precyzyjnie dopasowany do potrzeb uczestników. Trenerzy zrealizowali go posługując się atrakcyjnymi, aktywizującymi metodami.

 
Schenker Zobacz
Trudno nam sobie wyobrazić, by ktoś
lepiej mógł się wpisać w rodzinny charakter
naszej firmy niż trenerzy Linii.

 
Topsil Global Zobacz

   Program wyjazdu i sposób jego realizacji
   całkowicie spełniły nasze oczekiwania.

 

Weil Zobacz

An important advantage of the event were the competent trainers who exhibited extensive knowledge of the subject and very good liaising skills with the audience.

Teva Zobacz